Co to jest mapa do celów projektowych?

Praca w geodezji polega na wytyczaniu gruntów, granic działki. Geodeta będzie więc niezbędny, gdy planuje się podział gruntów otrzymanych w spadku, przeniesienie granic działki czy wykonanie mapy do celów projektowych dla architekta. Czym są takie mapy i co można na nich znaleźć?

Mapy dla architektów

Zanim architekt wykona jakikolwiek projekt budynku, musi wiedzieć, gdzie ten budynek będzie stał. Musi poznać rzeźbę otaczającego go terenu, dokładne wymiary działki, stopień jej nachylenia i tym podobne czysto matematyczne parametry. Mając dokumenty, na których zostało to wszystko opisane i potwierdzone podpisem geodety, może przystąpić do projektowania takiego budynku, który względem parametrów działki budowlanej będzie wytrzymały i jak najbardziej korzystnie ustawiony. To, jak ma dokładnie wyglądać mapa, regulują konkretne przepisy prawa w tym zakresie.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to zapisy kartograficzne, w których znaleźć można przede wszystkim mapę zasadniczą, a także inne elementy opisujące daną działkę. Są to na przykład osie dróg, linie zabudowy, a nawet usytuowanie działek względem terenów zieleni czy innych obiektów w okolicy. Taka mapa stanowi bardzo ważny dokument dla inwestora, dlatego należy zamówić ją w przynajmniej kilku kopiach. Zamawia się ją bezpośrednio u geodety w firmie geodezyjnej, a czas oczekiwania na sporządzenie takiej mapy wynosi zwykle kilka tygodni. Tak naprawdę jednak należy pamiętać, że również taka mapa z czasem może stracić na aktualności, ze względu na stale rozbudowujące się okolice działki i jej infrastrukturę. Zanim dojdzie do wybudowanie jakiegokolwiek budynku, drogi czy innego obiektu na danym terenie, należy dokonać wszelkich niezbędnych formalności, aby upewnić się czy można to w danym miejscu postawić i w jaki sposób. Stąd też ścisła współpraca inwestora z urzędami gminy, architektami i geodetami, a ich wszystkich – z firmą budowlaną – jest niezbędna, aby móc w pełni legalnie i zgodnie z obowiązującymi normami zagospodarować dany teren.

Porozmawiaj bezpośrednio z GEODETĄ +48 603 696 527