Do jakich prac potrzebny jest geodeta?

Geodezja jest tak naprawdę sztuką wytyczania gruntów. Polega ona na obsłudze specjalnego urządzenia, które pozwala dokładnie wytyczać granice działek i nieruchomości na większych obszarach, a następnie sporządzaniu na tej podstawie dokumentów. Jednak praca geodety nie polega tylko na dokonywaniu i zapisywaniu pomiarów. Jej zakres jest nieco szerszy.

Praca w terenie

Bardzo często geodeci pojawiają się na dopiero co zaczynanych budowach i kontrolują ich postępy w trakcie prac oraz po ich zakończeniu. Jego zadaniem jest dokładne wytyczenie granic działek, ewidencja gruntu i opis rzeźby terenu. Osoba na tym stanowisku musi mieć wiedzę na temat przeznaczenia działek, ich rodzaju, musi operować dokładną znajomością rodzajów gruntów i wiedzą na temat geologii. W tej pracy bardzo istotna jest skrupulatność i zamiłowanie do perfekcji – geodeta musi mieć wprawne oko i wykonywać prace pomiarowe bez żadnych niedociągnięć.

Praca w biurze

Jego zawód nie polega jednak tylko na pracy w terenie – to tylko część dnia pracy geodety. Warto więc, by w tym zawodzie pracował człowiek, który nie lubi stagnacji i odpowiada mu mieszany tryb pracy. Po wykonaniu pomiarów, geodeta udaje się do biura, gdzie rozpoczyna pracę przy dokumentacji. Zadaniem osoby na stanowisku geodety w urzędzie czy firmie budowlanej, jest sporządzenie dokumentów opisujących dokładnie faktyczny stan działki. Następnie te dokumenty zostaną przekazane do biura architektonicznego, gdzie zostaną sporządzone na ich podstawie plany architektoniczne. Jednym z najważniejszych dokumentów robionych przez geodetę są mapy do celów projektowych, które służą potem architektom do osadzenia nowego budynku na działce w taki sposób, aby było to w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. Bardzo często geodeta zajmuje się też wyceną nieruchomości, właśnie na podstawie sporządzonych przez siebie pomiarów, a także rozdzielaniem nieruchomości i dlatego jego praca jest bardzo ważna przy ustanawianiu nowych właścicieli gruntów i nieruchomości.

Porozmawiaj bezpośrednio z GEODETĄ +48 603 696 527