Ustalenie granic działki przez geodetę

Bardzo dokładne mapy w dzisiejszych czasach to niemal standard. Natomiast wciąż można spotkać się z wieloma sytuacjami, gdzie właściciel ma problem z ustaleniem granic działki. Najczęściej problem pojawia się wtedy, kiedy nowy inwestor kupił nową działkę, a poprzedni właściciel nie był pewien, gdzie znajdują się granice nieruchomości.

Równie często ten problem pojawia się podczas dziedziczenia spadku, w którego skład wchodzą działki rolne, leśne czy budowane bez dokładnie oznaczonych granic. Takich przypadków jest oczywiście znacznie więcej. Wtedy z pomocą przychodzi geodeta.

Przypadki niejasnych granic nieruchomości zdarzają się także w sytuacjach, kiedy nie ma jednoznacznego zdania właściciela działki i sąsiadem nieruchomości. Wówczas np. ogrodzenie terenu może być bardzo problematyczne, gdyż ustawienie płotu na nie swoim terenie może przysporzyć więcej pracy, bo taką budowlę będzie trzeba usunąć z nieswojego terenu.

Ustalenie granic działki przez geodetę to uchronienie się od niepotrzebnych nerwów w przyszłości, niejasnych sytuacji z właścicielami sąsiadujących nieruchomości, a przede wszystkim uniknięcia kosztów np. przestawiania płotu, ponieważ geodeta mając dostęp do dokumentacji dotyczącej nieruchomości odszuka oraz wskaże lokalizację słupków granicznych jednoznacznie wskazujących granice pomiędzy nieruchomościami.

 

Na czym polega ustalanie granic działki przez geodetę?

Geodeta jako organ uprawniony na początku procedury ustalania granic działki pobiera z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego właściwego dla lokalizacji działki dokumentację dotyczącą nieruchomości, a następnie pozyskuje z niej wszelkie informacje dotyczące lokalizacji punktów granicznych.

Następnie geodeta udaje się "w teren" i pokazuje właścicielowi usytuowanie tych punktów. Istotną informacją jest to, czy w przeszłości właściciele sąsiednich nieruchomości pdopisali zgodę z przebiegiem wytyczonych granic. Jeśli tak - granice zostały ustalone.

Większy problem pojawia się wówczas, kiedy działka nie ma prawnie ustalonych granic. Przede wszystkim ustalenie granic działki przez geodetę wydłuża się do nawet 6 tygodni. W tę procedurę wchodzi wtedy listowne zawiadomienie o próbie ustalenia granic wszystkich sąsiadów, jak i samo odszukanie/ustalanie granic może trwać nieco dłużej, ponieważ każdy z właścicieli działek sąsiadujących ma możliwość zakwestinowania lub przyjęcia lokalizacji odszukanych punktów granicznych.

Ważna informacją jest to, że jeśli któryś z sąsiadów nie stawi się pomimo zawiadomienia listownego, oznacza to zgodę na przyjęcie granic.

Ostatni przypadek dotyczy sąsiada, który odmawia podpisania zgody na przebieg granic w linii ustalonej przez geodetę. W takim przypadku pozostaje udać się do wójta bądź burmistrza, który na wniosek dokonuje rozgraniczenia.

Porozmawiaj bezpośrednio z GEODETĄ +48 603 696 527