Kim jest geodeta i co robi na budowie?

Praca wykonana przez geodetę jest jedną z rzeczy, o które należy zadbać przed wdrożeniem jakichkolwiek prac architektonicznych czy budowlanych na danym terenie. Jest to zawód pomagający przygotować pomiary gruntu pod daną inwestycję, i tym samym bardzo skrupulatnie wyznaczyć granicę działki.

Jak zostać geodetą?

Najprostszym sposobem, aby móc wykonywać ten zawód, jest udanie się do technikum geodezyjnego lub na studia na kierunku geodezja i kartografia. Zdobywając odpowiednie wykształcenie, przyszły geodeta ma szansę zapewnić sobie pracę na odpowiednim stanowisku, która spełni jego wymagania. Na geodetę najlepiej nadają się osoby cechujące się niezwykłą skrupulatnością, dokładnością, kochające precyzję i lubiące posługiwać się skomplikowanymi narzędziami dla uzyskania jak najbardziej dokładnych wyników. Praca geodety wykonywana jest częściowo w terenie – na placach budowy czy działkach, stąd też trzeba być nastawionym na wykonywanie jej od wczesnych godzin porannych do popołudniowych, o różnych porach roku. Jednak geodeta dużą część czasu pracy spędza za biurkiem, nanosząc swoje pomiary na stosowne dokumenty i sporządzając mapy.

Co robi geodeta na budowie?

Jest on bardzo ważną osobą, która rozpoczyna budowę poprzez wyznaczenie granic działki czy przebiegu dróg. Musi również kontrolować na bieżąco prace przy budowie, wytyczać miejsca prowadzenia przyłączy mediów, a także wykonuje mapy do celów projektowych – czyli mapy, na podstawie których architekt będzie mógł konkretnie osadzić projekt w danym miejscu. Jego praca jest bardzo ważna dla jakości inwestycji i jej legalności. Wszelkie błędy pomiarowe mogą skutkować poważnymi problemami prawnymi inwestora gdyby okazało się, że wybudował on budynek w niedozwolonym miejscu. Zadaniem geodety jest zatem takie wytyczenie granic działki i granic budynku, aby zgadzały się one z dokumentami urzędowymi i w przyszłości nie stanowiły problemu formalnego dla właściciela działki. To zadanie musi więc opierać się na skrupulatności w pomiarach.

Porozmawiaj bezpośrednio z GEODETĄ +48 603 696 527