Tyczenie budynku przez geodetę

Przed rozpoczęciem budowy swojego domu koniecznie musisz określić miejsce usytuowania budynku na działce, które projektant naniesie na projekt budowlany wg Twojej koncepcji. Przed rozpoczęciem budowy geodeci wyznaczą osie budynku w terenie bazując na jego lokalizacji, która została oznaczona na mapie zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym. Tak w skrócie wygląda tyczenie budynku.

W praktyce procedura tyczenia budynku wygląda na bardziej skomplikowaną o czym poniżej.

Tyczenie budynku to opracowanie geodezyjne projektu budowlanego, a dokładniej projektu zagospodarowania terenu, czyli jednego z elementów w/w. Aby budynek został wytyczony poprawnie, geodeta musi otrzymać kompletny projekt, zaś inwestor posiadać uprawomocnione pozwolenie na budowę.

Na początku geodeta pozyskuje z projektu budowlanego dane konieczne do wytyczenia budynku, by następnie móc z nich ustalić przebieg osi budynku, narożników, stop kominowych i pozostałych elementów, których wytyczenia zażyczy sobie inwestor lub firma wykonująca prace budowlane na działce.

Dodatkowo istotnymi elementami do wyznaczenia przez geodetów w terenie są punkty wysokościowe. Jednym z najpopularniejszych jest tzw. poziom zero budynku, który jest odnośnikiem dla budowlańców jak głęboko należy posadowić ławy fundamentowe.

Prace geodezyjne polegają na ustaleniu powyższych punktów w terenie wykorzystując do tego specjalistyczny sprzęt.

Proces tyczenia budynku może zostać wykonany jednoetapowo - jedna wizyta przed rozpoczęciem albo w trakcie prac ziemnych lub wieloetapowo - wizyta geodety przed rozpoczęciem prac ziemnych w celu oznaczenia miejsca wykopu, następnie wytyczenie osi budynków w wykopie itp.

Co najważniejsze tyczenie budynku powinien wykonać geodeta, który posiada uprawnienia zawodowe, tak by mógł wykonać pierwszy wpis w dzienniku budowlanym inwestycji.

tyczenie budynku radomsko

Cena tyczenia budynku w Radomsku ustalana jest indywidualnie, a na ostateczny koszt usługi geodezyjnej tyczenia budynku ma wpływ ilość jego osi konstrukcyjnych, narożników oraz stopień skomplikowania prac geodezyjnych w terenie.

Wycena usług geodezyjnych w naszym przypadku realizowana jest bezpłatnie.

Zadzwoń do mnie bezpośrednio!

Andrzej Frelek

+48 603 696 527

Porozmawiaj bezpośrednio z GEODETĄ +48 603 696 527